هیئت نوجوانان

گزارش تصویری از دومین جلسه تفریحی ورزشی حلقه نوجوانان مجموعه مخیم العباس (ع) در قالب طرح تابستانه یخ در بهشت

photo_2018-08-21_23-04-24

گزارش تصویری از دومین جلسه تفریحی _ ورزشی حلقه نوجوانان مجموعه مخیم العباس (ع) در قالب طرح تابستانه یخ در بهشت تاریخ : 1397/05/29

ادامه نوشته »